பாத எரிச்சல்

​பாத எரிச்சலால் அவதி படுபவர்கள் வீட்டிலே பயன்படுத்தும் பொருட்களை வைத்து பாத எரிச்சலில் இருந்து நிவாரணம் பெறலாம். பாத எரிச்சல் மருதாணி இலை,எலுமிச்சைச் சாறு. மருதாணி இலைகளுடன்[…]

Read more