பாசிடிவ் எனர்ஜி 

ஆதித் தமிழன் எந்த ஒரு செயலையும் ” எடுத்தோம், கவிழ்த்தோம் ” என்று செய்ததில்லை, தான் செய்து வைத்து விட்டு சென்ற ஒவ்வொரு விடயத்திற்கு பின்னாலும், ”[…]

Read more