உயிரைக் குடிக்கும் பாக்கெட் உப்பு

​*உயிரைக் குடிக்கும் பாக்கெட் உப்பு*    “இண்டியன்ஸ் ஆர் ஃபூல்ஸ். தே ஹேவ் இனஃப் மணி பட் நோ ப்ரெய்ன்” என்று சொல்லிவிட்டுப் பெரிதாகச் சிரித்தார் டாக்டர்[…]

Read more