நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் சாப்பிட கூடிய பழங்கள்

​உலகில் நீரிழிவு நோயால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகம் உள்ளது. இத்தகைய நீரிழிவு நோய் வருவதற்கு காரணம், ரத்தத்தில் உள்ள சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக இருப்பது தான். மேலும்[…]

Read more