பலிபீடம்

#பலி_பீடத்தை_தொட்டு_வணங்கினால்_தோஷம்_பிடிக்கும்_பலி_பீடம்_பற்றிய_அரிய_இரகசியங்கள் எல்லா ஆலயங்களிலும் கொடி மரத்துக்கு அடுத்தபடியாக பலிபீடம் அமைத்து இருப்பார்கள். கொடி மரத்தை வழிபட்டு முடித்ததும் நாம் பலி பீடத்தை மனதார வழிபட வேண்டும். பொதுவாக[…]

Read more