பற்றற்றுஇரு

ஆசையே துன்பத்திற்கு காரணம் பற்றற்றுஇரு இவையெல்லாம் பெரியோர்களால் சொல்லபடுவது ஆசை இல்லாமல் எப்படி இருப்பது எப்படி வாழ்வது இது பலரின் கேள்வி இதற்கு பதிலாக இந்த விளக்கத்தை[…]

Read more