​பரிகாரம் என்றால் உண்மையில் என்னஎன்றுதெரி(புரி)யாதவர்களுக்காக இந்தக் கதை

“எல்லா பரிகாரமும் செஞ்சிட்டோம்… ஒன்னும் பிரயோஜனம் இல்லை எதுவும் நடக்கலே.. இதுக்கு மேல என்ன செய்றதுன்னே புரியலே…” – பல நேரங்களில் ஜோதிட ஆலோசனைகளின் பேரிலும் அல்லது[…]

Read more