பயம்

​ஒருவன் கடலுக்கு மீன் பிடிக்க கிளம்பும் தன் நண்பனிடம் கேட்கிறான் , “உனது தாத்தா எப்படி இறந்தார்?” . அவன் கூறினான் “படகு கவிழ்ந்து கடலில் மூழ்கி[…]

Read more