பயங்கரவாதி சவ ஊர்வலத்தில் 2 லட்சம் பேர்

பயங்கரவாதி சவ ஊர்வலத்தில் 2 லட்சம் பேர் ; அரசு அதிர்ச்சி     #ஜம்மு: காஷ்மீரில் சுட்டுக்கொல்லப்பட்ட பயங்கரவாதி வானியின் இறுதிச்சடங்கில் காஷ்மீர் முழுவதும் இருந்து 2[…]

Read more