பப்பாளி மருந்தாகும் விதம்

பப்பாளி மருந்தாகும் விதம் – இயற்கை மருத்துவம்  * பப்பாளி இலையை வெந்நீரில் போட்டு சிறிது நேரம் கழித்து எடுத்து வீக்கம், நரம்புவலி, நரம்பு தளர்ச்சி ஆகியவற்றிற்கு[…]

Read more