பதவியேற்ற 24 மணிநேரத்தில் 110 பேர் என்கவுண்டர்

பதவியேற்ற 24 மணிநேரத்தில் 110 பேர் என்கவுண்டர்..!!! இங்கு ஒரு ரோட்ரிகோ டுடேர்தே உருவாக முடியுமா ..! ” நான் பதவிக்கு வந்தால் – இந்த அயோக்கியர்கள்[…]

Read more