பண்பழகு

​அண்மையில் Florida வில் ஒரு  சுவாரஸ்சியமான சம்பவம் நடந்திருக்கின்றது. ஒரே வகுப்பில் படித்த இருவர் நீதிமன்றத்தில் சந்தித்துக் கொள்கிறார்கள்  ஒருவர் நீதிபதியாக,மற்றவர் குற்றவாளியாக. தீர்ப்பு வழங்குமுன் அங்கிருந்த பெண் நீதிபதி நீங்கள் Nautilus Middle  என்ற கல்லூரியில் என்னோடு ஒன்றாகப் படித்த நண்பர்தானே என்று குற்றவாளியுடன் அறிமுகமாகின்றார். தனது பாடசாலை நண்பிதான் நீதிபதி  என்று அறிந்து கொள்ளும் குற்றவாளி  கண்ணீர்விட்டு அழுகிறார். பின்னர் அந்த பெண் நீதிபதி : உங்களை இப்படி சந்திக்கக் கிடைத்ததை  எண்ணி நான் …

More