பணத்தை கொட்டி நாசமாக்கும் பன்னாட்டு மருத்துவத்துறை

பணத்தை கொட்டி நாசமாக்கும் பன்னாட்டு மருத்துவத்துறை… சென்னையில் வசிக்கும்  பெற்றோர்களுக்கான  பதிவு  இது. வெளிநாட்டு அலோபதி  மருந்து தயாரிக்கும் தந்திர வியாபாரக் கம்பெனிகள் தாங்கள்  தயாரிக்கும்  மருந்துகளை[…]

Read more