ஈடு

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸 உலக பணக்காரர், கம்ப்யூட்டர் உலகின் பேரரசன் *பில் கேட்ஸ்* இடம் ஒருவர் கேட்கிறார். “உங்களை விடப் பணக்காரர் எவரும் இருக்கிறாரா ?” *ஆம்.  ஒருவர் இருக்கிறார்*[…]

Read more

​யார் ஏழை , யார் பணக்காரர்??

​யார் ஏழை  ❓❓❓ 🔰ஒரு பணக்கார அம்மா துணி கடைக்குப் போய்_கடைக்காரரிடம் எனது மகனுக்கு திருமணம்’ ஆகவே எனது வீட்டில் வேலைசெய்யும் பணிப்பெண்ணிற்கு கொடுக்க மிக குறைந்த[…]

Read more