பஞ்சகவ்யா

‘உயிர்நீர்’ போலவே ‘பஞ்சகவ்யா’வும் பேசப்படும்!    #NaturalFarming  #Panchakavya “1950-ம் வருஷம் அமெரிக்காவைச் சேர்ந்த ஜேம்ஸ் பிரான்சிஸ் மார்ட்டின்ங்கிற விஞ்ஞானி, ‘உயிர்நீர்’னு சொல்லப்படும் நிறமற்ற, மணமற்ற திரவத்தை[…]

Read more