பசி போக்கும் அணையா அடுப்பு

வடலூரில் 150 ஆண்டுகளுக்கு முன் மூட்டப்பட்ட பசி போக்கும் அணையா அடுப்பு! ‘வாடிய பயிரைக் கண்டபோதெல்லாம் வாடினேன்’ இந்த வரியைப் படித்ததும் நம் மனதில் வள்ளலார் உருவம்[…]

Read more