பக்குவம்

​அந்த தம்பதிகளுக்கு திருமணமாகி பல ஆண்டுகள் கழித்து ஒரு அழகான குழந்தை பிறந்தது. கண்ணின் மணியை போல அந்த குழந்தையை அவர்கள் போற்றி வளர்த்து வந்தார்கள். இருவரும்[…]

Read more

பக்குவம்

​எம்.ஜி.ஆர்.தன் உதவியாளருடன் தோட்டத்திலிருந்து ஷூட்டிங் புறப்படுகிறார். காரில் ஏறியவர்-தன் உதவியாளரிடம் சொல்கிறார்? தோட்டத்தை நன்றாகப் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்?? நாம் திரும்பி வரும்போது இது ஜப்தி செய்யப்பட்டிருக்கலாம்?? இடி[…]

Read more