30 ஆண்டுகளாக குடும்பத்துடன் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்திவருகிறார் ஒரு விவசாயி

அரசு பறித்துக்கொண்ட 10 ஏக்கர் விவசாய நிலத்தை மீட்க 30 ஆண்டுகளாக குடும்பத்துடன் சேர்ந்து போராட்டம் நடத்திவருகிறார் ஒரு விவசாயி. சென்னைக்கு அருகிலுள்ள திருவள்ளூர் மாவட்டம், பழவேற்காட்டைச்[…]

Read more