நோய்கள் உருவாகும் இடங்கள்… மற்றும் குணமாகும் இடங்கள்

​*நோய்கள் உருவாகும் இடங்கள் !* ——————————–*நோய்கள் உருவாகும் இடம் சாக்கடையோ, கொசுவோ, நீரோ, காற்றோ கிடையாது.* *இதோ* *1 – இரசாயன வேளாண்மையில் விளைந்த உணவுப்பொருட்கள்* *2[…]

Read more