நேசியுங்கள் நேசிக்கப்படுவீர்கள்

​🎲🎲🎲#கண்டிப்பா_படிங்க🎲🎲🎲 🎲 ஒரு கிராமத்து பெண்ணிற்கும் ஒரு நடுத்தர நகரத்து வாலிபனுக்கும் பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு மிகச் சிறப்பாக திருமணம் நடந்தது முடிந்தது. 🎲 திருமணத்திற்கு பிறகு கணவனும்[…]

Read more

நேசியுங்கள் நேசிக்கப்படுவீர்கள்

​மிக அருமையான வரிகள் கண்டிப்பா_படிங்க: ❤ஒரு கிராமத்து பெண்ணிற்கும் ஒரு நடுத்தர நகரத்து வாலிபனுக்கும் பெற்றோர்களால் நிச்சயிக்கப்பட்டு மிகச் சிறப்பாக திருமணம் நடந்தது முடிந்தது.  ❤திருமணத்திற்கு பிறகு[…]

Read more