நெல் வரப்புகளில் உளுந்து

நெல் வரப்புகளில் உளுந்து! நெல் பயிரிடும் வயல்களின் வரப்புகளில் உளுந்து விதைத்து பயிர்ப் பாதுகாப்பை அதிகரிக்கலாம் என வேளாண் துறை யோசனை தெரிவித்துள்ளது. சம்பா நெற்பயிரில் கூடுதல்[…]

Read more