நெய் தீபம் எனும் பெயரில் பொய் தீபம்

பொய் விளக்கு வேண்டாம்:- நெய் தீபம் எனும் பெயரில் பொய் தீபம் – ஆலயங்களில் நடக்கும் நெய்தீப ஊழல் ….. ஆலயங்களில், அறநிலையத்துறையின் அனுமதியோடு, ஏலம் மூலம்[…]

Read more