நெய்யின் பயன்கள்

நெய்யின் பயன்கள்..! நெய் அளவோடு உண்டால் அமுதம். பகல் பொழுதில் உண்ணும் முதல் சாதத்தில் சிறிதளவு நெய் சேர்த்து உண்பது உடலுக்கு குளிர்ச்சியைக் கொடுத்து உஷ்ணத்தைக் குறைக்கும்.[…]

Read more