நீரழிவு நோயாளிகளுக்கான உணவு

நீரழிவு நோயாளிகளுக்கான உணவு அட்டவணை சாப்பிடக் கூடாதது 1. சர்க்கரை. 2. கரும்பு. 3. சாக்லெட். 4. குளுக்கோஸ். 5. காம்பளான். 6. குளிர் பானங்கள். 7.[…]

Read more