ஜாதிக்கொரு நீதி

​*படித்ததில் வலித்தது* கண்ணீரை வரவழைத்த உண்மை சம்பவம்…. சலுகைக்கு பெருமையுடன் ஜாதி பெயரைச் சொல்பவர்களால் , ஏன் திட்டும் பொழுது மட்டும் எங்களை கேவலப் படுத்தி விட்டார்கள்[…]

Read more