நீங்கள் சமூகத்திற்கு என்ன செய்தீர்கள்

அ… நா… ஊ… நா… மோடி சரியில்லை… ஜெயலலிதா சரியில்லை… அரசு அதிகாரிகள் சரியில்லை… மக்களுக்கு மனிதாபிமானம் இல்லை… என்று குறை கூறி கொண்டே இருப்பவர்களை,  நீங்கள்[…]

Read more