நாவிதர்

​தலைக்கனம் பிடித்த ஒரு பண்டிதர் இருந்தார். அடர்த்தியான புருவம் , பெரிய மீசை , அடிக்கடி மொட்டை போட்டுக் கொள்ளுவதால் ஈர்க்குச்சி போல் காணப்படும் முடிகளுடன் கூடிய[…]

Read more

நாவிதர்

​*”தலைக்கனம் தலைக்குனிவைத் தரும்…”* ‘தனக்கு மட்டுமே எல்லாம் தெரியும்’ என்று தலைக்கனம் பிடித்த பண்டிதர் ஒருவர் இருந்தார். அடர்த்தியான புருவம், பெரிய மீசை, அடிக்கடி மொட்டை போட்டுக்[…]

Read more