நாறும் பள்ளிகள்

நாறும் பள்ளிகள் கதறும் பிள்ளைகள்! தமிழகத்தில் மொத்தம் 57,583 பள்ளிகள் உள்ளன. அதில், அரசு பள்ளிகள் 37,201. இதில் பல பள்ளிகளில் கழிப்பறை இல்லை அல்லது  பயன்படுத்த​முடியாத[…]

Read more