அக்சயா − நாராயணன் கிருஷ்ணன்

​அடப்பாவிகளா…..இங்கே ஒருவனும் உத்தமர் இல்லையாடா ….சினிமா வில்லன்கள் கூட தோற்று போய்விடும் போல .. தொண்டு என்ற பெயரில் கிருஷ்ணன் அய்யர் நடத்தும் அக்சயா ரகசியங்கள் அம்பலம்!!![…]

Read more