ஒரு ஊருல ஒரு நரி..!’ – ஊர் இருக்கு… நரியெல்லாம் எங்க போச்சு?

யானை முடி தாயத்தில், நரி முடி மோதிரத்தில், நரி பல்லும் புலி பல்லும் மைனர் செயினாகக் கழுத்தில், மான் கொம்பு வீட்டு வாசலில், காட்டெருமையின் தலை வீட்டின்[…]

Read more