நம் எண்ணங்கள்

நம் எண்ணங்கள் எவ்வாறெல்லாம் நமது உடல் உள் உறுப்புகளை பாதிக்கிறது என்று பாருங்கள்…!!! #கோபம்: கல்லீரல் #துயரம்: நுரையீரல் #கவலை: இரைப்பை #மனஅழுத்தம்:இதயம்,மூளை #பயம்: சிறுநீரகங்கள் #அன்பு:[…]

Read more