நமது கையில்… நம்பிக்கை

​ஒரு புகழ் பெற்ற எழுத்தாளர் தன் அறையில் தனியாக சோகமாக அமர்ந்து கொண்டு தன் துயரங்களை எழுதிக் கொண்டிருந்தார்:🤕🤕 சென்ற வருடம் எனக்கு ஒரு major surgery,,,gall[…]

Read more