இலவசத்துக்கு இரையாகும் தகவல்கள்!

அனலிடிக்ஸ் என்ற புதிய வியாபார உத்தி தொடர்ந்து வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட டேட்டா என்பது நிறுவனங்களுக்குத் தொடர்ந்து கிடைத்துக்கொண்டேயிருக்க வேண்டும். அதற்கான வாய்ப்பிருக்கின்றதா என்ற கேள்விக்கான பதிலைத்தான் பார்த்துக்கொண்டிருக்கின்றோம்.[…]

Read more