நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன்

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன் தெரியுமா..?  சிவன் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பீர்கள், அங்கு வாசலில் நந்தி சிலை இருக்கும்.  அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  பூலோகத்தில் சிவாதர் என்ற சிவபக்தர் வாழ்ந்தார்.  அவரது மனைவி சித்திரவதி.  இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை.  இதனால் சிவாதர் சிவனை நினைத்து தவம் செய்தார்.  தவத்தால் மனம் குளிந்த சிவன் அவரது எண்ணம் நிறைவேற ஆசிர்வதித்தார்.  காலங்கள் கழிந்தது.  ஒரு நாள் சிவதார் நிலத்தை உழும்போது தங்கபேழை ஒன்றை கண்டார்.  அதில் தங்க விகரகம் …

More

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன்

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன் தெரியுமா..? சிவன் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பீர்கள், அங்கு வாசலில் நந்தி சிலை இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பூலோகத்தில் சிவாதர் என்ற சிவபக்தர் வாழ்ந்தார். அவரது மனைவி சித்திரவதி. இவர்களுக்கு குழந்தை இல்லை. இதனால் சிவாதர் சிவனை நினைத்து தவம் செய்தார். தவத்தால் மனம் குளிந்த சிவன் அவரது எண்ணம் நிறைவேற ஆசிர்வதித்தார். காலங்கள் கழிந்தது. ஒரு நாள் சிவதார் நிலத்தை உழும்போது தங்கபேழை ஒன்றை கண்டார். அதில் தங்க விகரகம் …

More