நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன்

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன் தெரியுமா..?  சிவன் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பீர்கள், அங்கு வாசலில் நந்தி சிலை இருக்கும்.  அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  பூலோகத்தில் சிவாதர் என்ற[…]

Read more

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன்

நந்தி குறுக்கே நிற்பது ஏன் தெரியுமா..? சிவன் கோவிலுக்கு சென்றிருப்பீர்கள், அங்கு வாசலில் நந்தி சிலை இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். பூலோகத்தில் சிவாதர் என்ற[…]

Read more