உதிரிகள்

1980களில் இப்படி உதிரியாக எத்தனை கவர்ச்சி நடிகைகள்… ♨♨♨♨♨♨♨♨♨♨ 1980களின் Item dancer தான் சில்க் ஸ்மிதா. ஆந்திராவின் ஏலூரு சொந்த ஊர். அவருடைய பிரபலத்தின் தாக்கத்திற்கு[…]

Read more