தோல்வி

​தோல்வி என்றால் என்ன ?… தோல்வி  என்றால் நீங்கள் தோற்றவர் என்று பொருள் அல்ல. நீங்கள் இன்னும் வெற்றி பெறவில்லை என்று பொருள். தோல்வி என்றால் நீங்கள்[…]

Read more