தோசை கரண்டி

​சிரிக்க…. சிந்திக்க…. சேகர் கிராமத்திலிருந்து சென்னைக்கு படிக்க வந்தான், வந்தவன் சென்னையிலே தங்கியதால் நாகரீகம் ரொம்ப முற்றி அல்ட்ரா மாடர்னாக வாழ்ந்து வந்தான்.. ஒரு நாள் திடீரென்று[…]

Read more