​தொப்பையை உருவாக்கும் தவறான உணவுப்பழக்கம்

நம்மில் பெரும்பாலானவர்கள்,சாப்பிடும் போது இடையிடையே தண்ணீர் அருந்துகிறோம்;அல்லது சாப்பிட்ட உடனே தண்ணீர் அருந்துகிறோம்;இரண்டுமே நமது சீரணமண்டலத்தின் இயக்கத்தை ஸ்தம்பிக்க வைப்பவை;இதனால் தான் குண்டாகிறோம் அல்லது கர்ப்பிணிப்பெண்களுக்கு இணையான[…]

Read more

15 நிமிடத்தில் இனி தொப்பையை குறைக்கலாம்

15 நிமிடத்தில் இனி தொப்பையை குறைக்கலாம்! ஒருவருக்கு தொப்பை மிகவும் வேகமாக வந்துவிடும். ஆனால் அதனைக் கரைப்பது என்பது தான் மிகவும் கஷ்டமான ஒன்று. ஆனால் சரியான[…]

Read more