தேவையில்லாத விஷயங்களை மெனக்கெட்டு சொல்றது நம்மை தான் முட்டாளாக்கும்

#தேவை #வாட்ஸ்அப் பகிர்வு பெரிய குரு இருந்தார். முற்றும் துறந்தவர். எல்லாம் கற்றவர்.  அவரை ஒரு பிரசங்கம் செய்ய கூப்பிட்டிருந்தாங்க. பத்தாயிரம் பேர் வருவாங்கனு சொல்லியிருந்தாங்க. அவரை[…]

Read more