​தேமல் மறைய ஒரு சித்த வைத்தியம்

​தேமல் மறைய ஒரு சித்த வைத்தியம்..! சருமத்தில் உண்டாகும் நிறமாற்றத்தால் ஏற்படுவதுதான் தேமல். தேமலை மறையச் செய்ய பல ஆங்கில மருந்துகள் க்ரீம்கள் கிடைக்கும். ஆனால் அவ்ற்றால்[…]

Read more