​தேனீக்கள் பற்றி தெரிந்து கொளவோம்..!

🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝🐝 🐝தேனீக்கள் மட்டும் இந்த மண்ணில் இருந்து மறைந்துவிட்டால், மனிதன் வாழ்வதற்கு நான்கு ஆண்டுகளுக்கு மேல் மிச்சம் இருக்காது! ’ என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன். இனிக்கும் செய்தியல்ல….! 🐝தேனீ…  ………….உலகின் மிக சுவாரஸ்யமான, நுணுக்கமான உயிரினம். 🐝அந்தத் தேனீக்களைப் பற்றி ஆச்சரியமான மற்றும் அதிர்ச்சியான விஷயத்தைத் தெரிந்துகொள்ளலாமா………….? முதலில்… ஆச்சரியம்.  🐝தக்கனூண்டு சைஸில் இருக்கும் தேனீதான் உலகின் மிகச் சிறந்த மகரந்தச் சேர்க்கையாளர். 🐝தென்னை, வாழை, பூசணி, ஆப்பிள், பீச் போன்ற பல பழ வகைகள் …

More