​தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம், தேங்காய் படைப்பது ஏன்?

​தெய்வங்களுக்கு வாழைப்பழம், தேங்காய்  படைப்பது ஏன்? எல்லா தெய்வங்களுக்கும் தவறாமல் வாழைப்பழம் படைக்கிறார்கள். மற்ற எந்தப் பழமாக இருந்தாலும் சாப்பிட்டுவிட்டு, கொட்டையை எறிந்தால் மீண்டும் முளைக்கும். ஆனால்,[…]

Read more