தெரிந்து கொள்வோம்

? மலைப்பாம்பு இறகு, முடி தவிர மற்ற அனைத்தையும் ஜீரணித்து விடுமாம். ?200 கோடி பேருக்கு ஒருவர்தான் 116 வயதைக் கடந்து வாழ்கிறார்களாம். ?நத்தைகள் தொடர்ச்சியாக மூன்று ஆண்டுகள் வரை தூங்கக் கூடியதாம். ?மானின் கொம்புகள் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை விழுந்து முளைக்கிறது. ?நாய் மகிழ்ச்சியில் வால் ஆட்டும். பூனையோ கோபம் வந்தால்தான் வாலை ஆட்டுமாம். ?நீர் யானைக்குக் கோபம் வந்தால் கொட்டாவி விடும். ?ஆமையின் மூளையை எடுத்து விட்டாலும் அது உயிருடன் இருக்குமாம். ?வண்ணத்துப் பூச்சிகள் தன் …

More