தெரிந்து கொள்வோம்

? மலைப்பாம்பு இறகு, முடி தவிர மற்ற அனைத்தையும் ஜீரணித்து விடுமாம். ?200 கோடி பேருக்கு ஒருவர்தான் 116 வயதைக் கடந்து வாழ்கிறார்களாம். ?நத்தைகள் தொடர்ச்சியாக மூன்று[…]

Read more