தீபா கர்மகர் பிறந்த தினம்!

ஜிம்னாஸ்டிக்கில் இறுதுச்சுற்றை உறுதி செய்த  தீபா கர்மகர் பிறந்த தினம்! தீபா கர்மகர்  இந்தியாவில் இருந்து யாரும் செய்யாததை செய்து அசத்தி இருக்கிறார். இந்திய ஒலிம்பிக் வரலாற்றில்[…]

Read more