தீக்காயமா?…. Fire Sore?

தீக்காயமா?…. Fire Sore? மருந்தை தேடி அலையாதீர்கள்..! தீக்காயம் பட்ட உடன், உடனடியாக குளிர்ந்த நீரை சூடு குறையும் வரை காயத்தில் விடுங்கள். பின்னர் ஒரு முட்டையை[…]

Read more