திலீபன்

#அதிகமுறை_ட்ரேன்ஸ்பர்_ஆன_எட்டையபுரம்_கலக்கல் எஸ்.ஐ.#செய்த_காரியம்_என்ன_தெரியுமா?   கோடியில் ஒருவர்……… கலக்கல் உதவி ஆய்வாளர்…. இவர் பெயர் திலீபன், இவர் தமிழக காவல்துறையில் உதவி ஆய்வாளராக பணியாற்றி வருகிறார். நேர்மை மட்டுமே[…]

Read more