உனது திறமையை அடுத்தவரின் தராசில் எடைபோடாதே

*உனது திறமையை அடுத்தவரின் தராசில் எடைபோடாதே* ! “நாம் இதனை செய்தால் அடுத்தவர்கள் என்ன நினைப்பார்கள் , அசிங்கமாக நினைப்பார்களோ?” இந்த கேள்விதான் இன்று பலரை எதுவுமே[…]

Read more

திறமை

ஒரு குட்டிக்கதை; ??????? ஒரு பணக்காரனுக்கு மிகவும் அழகான மகள் ஒருத்தி இருந்தாள்! வளர்ந்தவுடன் அவளுக்கு திருமணம் செய்துவைக்க முடிவெடுத்து ஊரில் உள்ள தகுதியான இளைஞர்களுக்கு ஒரு[…]

Read more