திருவேட்களம் பாசுபதேசுவரர் கோயில்

பாசுபதேசுவரர் கோயில் திருநாவுக்கரசர் திருஞானசம்பந்தர் ஆகியோரால் தேவாரப் பாடல் பெற்ற தலங்களில் காவிரி வடகரைத் தலங்களில் அமைந்துளள 2வது சிவத்தலமாகும். அமைவிடம் இத்தலம் தமிழ்நாட்டில் கடலூர் மாவட்டத்திலுள்ள[…]

Read more