திருப்பாதிரிப்புலியூர் பாடலேசுவரர் கோயில்

திருப்பாதிரிப்புலியூர் கடலூர் நகரின் ஒரு பகுதி. திருப்பாப்புலியூர் பாடலேசுவரர் கோயில் சம்பந்தர், அப்பர் போன்றோரால் பாடல் பெற்ற தலமாகும். இது கடலூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. அப்பரைக் கல்லிலே[…]

Read more