திருட்டுப் பயல்களை காப்பாற்ற ஒரு சட்டமா..? அது நமக்கு எதற்கு….?.

திருட்டுப் பயல்களை காப்பாற்ற ஒரு சட்டமா..? அது நமக்கு எதற்கு….?. உச்ச நீதிமன்றத்தில் *(சுப்ரீம் கோர்ட்)* ஒரு வழக்கு. அதுவும் பொது நல வழக்கு… விசாரணைக்கு வந்திருக்கிறது.[…]

Read more